กรณีบันทึกการซื้อหุ้น A ตามการซื้อในแต่ละครั้งแล้วต่อมามีการขายทำกำไรบางส่วน (ยังขายไม่หมด) ทำไมราคาต้นทุน (Average Price) ถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการซื้อขาย