การสร้าง Portfolio ของเรานั้น ตรงช่องค่า Commission ต้องรวม VAT หรือไม่