การบันทึกข้อมูลการซื้อขายใน Jitta Portfolio ในส่วนของตัวเลขกำไรขาดทุน (% YTD return กับ % Total Gain) ทางเจ้าของ Portfolio ต้องเป็นผู้บันทึกเองหรือไม่