ใน Jitta Portfolio กรณีที่เราได้รับเงินปันผลหรือเงินกำไรจากการซื้อขายหุ้นแล้ว แต่เราไม่ต้องการนำเงินจากปันผลหรือกำไรมาลงทุนต่อ เราจะต้องถอน withdraw จำนวนเงินดังกล่าวออกจาก portfolio ไหม