ใน Jitta Portfolio ทำไมการซื้อหุ้นตัวเดียวกัน 2 ครั้งที่ราคาต่างกัน แต่พอมาดูในหน้า Summary ตรง Cost Basis มันไม่เท่ากันกับจำนวนเงินที่ได้ทำการซื้อหุ้นตัวนั้นบวกกัน