ซื้อหุ้นตอนราคาต่ำกว่า Jitta Line แต่ต่อมา Jitta Line ลดต่ำลง ทำให้ราคาขึ้นมาอยู่สูงว่า Jitta Line ควรขายหรือควรถือต่อ