จำเป็นต้องรอให้ราคาอยู่ต่ำกว่า Jitta Line เสมอไปหรือไม่