หุ้นที่ Jitta Score สูงๆ และต่ำกว่า Jitta Line มากๆ ถ้ามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าจริง ทำไมจึงยังไม่เป็นที่สนใจของตลาด