งบการเงินยังออกมาไม่ครบปี ทำไม Jitta Line จึงลากไปถึงสิ้นปีแล้ว