ทำไมคะแนน Jitta Factors บางตัวเพิ่มขึ้น แต่ Jitta Line กลับปรับลดลง