ทำไม Dividend Strategy ใน Jitta Playlist ถึงกำหนดว่าให้ Dividend Payout Ratio น้อยกว่า 50%