ทำไมกลยุทธ์ Cash Cow จึงไม่ใช้อัตราส่วน price/cash flow