ทำไม Jitta Score ของบริษัทจึงต่ำ ทั้งที่เป็นธุรกิจใหญ่ มีชื่อเสียงมานาน