จะทราบได้อย่างไร ว่า Jitta Score อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่