ถ้าจะลงทุนตาม Jitta Ranking ควรเลือกหุ้นตาม Jitta Ranking ใน Library หรือในหน้า Explore by Country