ซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนสิ้นปีหรือต้นปีดีกว่ากัน