ควรจะขายหุ้นหรือไม่ หากหุ้นที่ถือราคาสูงกว่า Jitta Line 30-50% แต่ Jitta Line ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและ Jitta Score ยังสูงดีต่อเนื่อง