เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวตามผลประกอบการของบริษัทในระยะยาวจริงๆ