ทำไมราคาหุ้นต้องเคลื่อนไหวตามงบการเงินบริษัทในระยะยาว