ทำไมหุ้น B ถึงอันดับสูงกว่าหุ้น A ทั้งๆที่หุ้น A มี Jitta Score เยอะกว่าหุ้น B และ Jitta Line เท่าๆกัน