ทำไมหุ้นที่ Jitta Score ต่ำ ราคาสูงกว่า Jitta Line กลับมี Loss Chance ต่ำกว่าบริษัทที่ Jitta Score สูง และราคาต่ำกว่า Jitta Line