ค่า Loss Chance ควรจะต่ำกว่าเท่าไหร่ ถึงจะน่าลงทุน