กรณีมีการบันทึกซื้อตามการซื้อในแต่ละครั้งและบันทึกขายตามการขายในแต่ละครั้งจนกระทั่งขายหมดทั้งจำนวนสังเกตว่าชื่อของหุ้นนั้นจะหายออกไปจาก Portfolio เลยแต่ที่่ Transaction จะยังมีรายละเอียดอยู่