การลงทุนตาม Jitta Ranking ทุกปี จะสร้างผลกำไรได้จริงหรือไม่