ปรับพอร์ตทันทีที่หุ้นใน Top 30 เปลี่ยนแปลง ให้ผลตอบแทนดีกว่าหรือไม่