เมื่อลงทุนตาม Jitta Ranking ควรหลีกเลี่ยงหุ้นธนาคาร อสังหาฯ และหุ้นที่ขึ้นลงเป็นวงจรหรือไม่