จะทราบได้อย่างไรว่า Jitta Factors นั้นอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่