ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line แต่ Jitta Line เป็นแนวโน้มลงหรือแนวราบ ถือว่าน่าลงทุนหรือไม่