ควรลงทุนใน "หุ้นที่ดีราคาถูก" แต่สภาพคล่องต่ำหรือไม่