ทำไม Jitta จึงเชื่อในปรัชญาการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์